Välkommen till Agent A

Vi arbetar med styrelseutveckling och styrelseuppdrag.

Om styrelsen skall bidra till verksamhetens värdeutveckling så behöver varje styrelseledamots kunskap och engagemang i bolagets affär vara hög. Detta kräver naturligtvis mer tid än tidigare och också att det finns en viss begränsning i hur många verksamheter en styrelseledamot kan engagera sig i. För just graden av engagemang hos respektive ledamot är direkt avgörande för hur effektiv och värdeskapande styrelsen är och kan bli.

Av detta följer att styrelseordföranden är en nyckelperson i att skapa och utveckla engagemanget i styrelserummet, både i det korta och det långa perspektivet. Läs mer här.

En styrelse blir aldrig bättre än sin ordförande

Arbetet i en värdeskapande styrelse är proaktivt. Som i alla lednings- och gruppsammanhang kan arbetet i styrelsen bli effektivare genom god planering och ledning. Det är grundläggande att merparten av tiden (i normalfallet) bör läggas på affärsverksamheten och framtidsfrågorna, men aldrig utan att de formella kraven åsidosätts.

Styrelsen är ett team, både i verksamheten och styrelserummet. Ett ofta blandat, hopplockat team som snabbt behöver jobba ihop sig för att kunna fokusera på de väsentliga frågorna och fatta beslut om de rätta resurserna för genomförande. För bolagets bästa. Då krävs det tydlighet kring roller, en god ledare (styrelseordföranden) och ett engagerat team.

Detta arbetar Agent A med.

Du kan nå oss här.

Liber: Om boken som är i antågande…

Posted by on Oct 29, 2012 in Uncategorized | 0 comments

Här skriver Liber om vår bok Ordförandens nya roll  - Konsten att leda en styrelse. Beställ här genom att lägga ett mail. Just nu trycks den i Indien – för att snart landa på bokhanddelsdiskarna här i...

read more

Om Du arbetar med ägarledda/familjebolag…

Posted by on Sep 20, 2012 in Uncategorized | 0 comments

Intressant om Top Ten Reasons Why Family Business Fail. Bra att hålla i huvudet om Du är styrelsearbetare i familjeföretag. The Globe & Mail  

read more

Bloomberg: Stocks Perform Better if Women are on Company Boards

Posted by on Sep 19, 2012 in Uncategorized | 0 comments

Companies with women on their boards performed better in challenging markets than those with all-male boards in a study suggesting that mixing genders may temper risky investment moves and increase return on equity. Shares of companies with a market capitalization of more than $10 billion and with women board members outperformed comparable businesses with all-male boards by 26 percent worldwide over a period of six years, according to a report by the Credit Suisse Research Institute. Stocks perform...

read more

Styrelseordförande i Munkeby Systems

Posted by on Sep 8, 2012 in Uncategorized | 0 comments

Jag går in som styrelseordförande i Munkeby Systems. Munkeby Systems implementerar rutiner och webbaserade system för att skapa en effektiv hantering av ärenden och information. Bolaget erbjuder också konsulttjänster för att implementera rutiner och arbetssätt inom främst kvalitetsområdet. Läs hela pressreleasen Malmöbaserade Munkeby Systems redo för...

read more

Konsten att leda en värdeskapande styrelse

Posted by on Sep 4, 2012 in Uncategorized | 0 comments

Vår nya bok kommer i oktober/november! En hel del har skrivits om styrelsearbete generellt men väldigt lite om den verklighet man ofta ställs inför som styrelseordförande. I dag kräver en alltmer komplex och snabbrörlig omvärld att styrelsen ständigt är uppdaterad om verksamheten och aktivt bidrar till värdeskapande i bolaget. Omvärldens krav gör att styrelserna fortsätter att utvecklas och så även ordföranderollen. För att skapa värde i verksamheten, behöver styrelsen idag en styrelseordförande som fungerar som ledare...

read more

Aspekta Danmark A/S

Posted by on Sep 4, 2012 in Uncategorized | 0 comments

Aspekta är Öresundsregionens strategiska kommunikationsrådgivare och nu söker Aspekta Danmark fler medarbetare. Nu udvider Sveriges bedste PR-bureau sin stab på kontoret i København med en talentfuld kommunikationsrådgiver. Giv gerne et tip, hvis du kender den helt rigtige.  Läs mer här. Här i Nyhavn med Thomas Pålsson, vVD och delägare i moderbolaget Aspekta och Michael Trinskjaer, Administrerende Direktör Aspekta...

read more